BØRNS SEKSUELLE LEGE OG ADFÆRD

Må børn lege doktor- og numselege i børnehaven - og hvilke lege er i orden, og hvilke er ikke? Børn og seksualitet er et emne, som ofte vækker tvivl og bekymring hos forældre og pædagogisk personale, og det er ærgerligt. For vores usikkerhed over for emnet kan betyde, at vi kan komme til at undertrykke helt normale og uskyldige lege, og at vi bliver urolige uden grund. Men der kan også ske det meget uheldige, at vi kommer til at overse nogle problematiske signaler fra børn med vanskeligheder.

BØRNS SEKSUELLE LEGE OG ADFÆRD

Må børn lege doktor- og numselege i børnehaven - og hvilke lege er ikke i orden? Børn og seksualitet er et emne, som ofte vækker tvivl og bekymring hos forældre og pædagogisk personale, og det er ærgerligt. For vores usikkerhed over for emnet kan betyde, at vi kan komme til at undertrykke helt normale og uskyldige lege. Men der kan også ske det, at vi kommer til at overse problematiske signaler fra børn med vanskeligheder.

 

HVEM ER JEG?

Jeg er forfatter og journalist, og emnet børn, unge og seksualitet har været en rød tråd i mit arbejdsliv. Jeg har skrevet en række bøger om børns seksualitet. Den seneste bog er "Børn og seksualitet", Hans Reitzels Forlag 2016, som jeg har skrevet sammen med psykolog Mimi Strange.Den retter sig især mod mennesker, der arbejder professionelt med børn. I 2015 skrev jeg 'Må vi lege doktor. Håndbog i børns seksualitet 0 til 12 år' på FADL's Forlag. Den retter sig i høj grad mod forældre. Du kan se listen over alle mine udgivelser her. Jeg har arbejdet for Sundhedsstyrelsens AIDS-sekretariat, Ugeskrift for Læger, Forældre og Børn og Helse og har været kommunikationsmedarbejder i Børns Vilkår. Jeg er i dag redaktør på fagbladet LFS NYT og holder tillige foredrag om børns normale seksuelle udvikling og adfærd for både grupper af forældre og personale. Jeg er desuden medlem af bestyrelsen i Januscentret,  som har til formål at forebygge og behandle seksuelt krænkende adfærd børn og unge imellem.

HVEM ER JEG?

Jeg er forfatter og journalist, og emnet børn, unge og seksualitet har været en rød tråd i mit arbejdsliv. Jeg har skrevet en række bøger om børns seksualitet. Den seneste bog er "Børn og seksualitet", Hans Reitzels Forlag 2016, som jeg har skrevet sammen med psykolog Mimi Strange.Den retter sig især mod mennesker, der arbejder professionelt med børn. I 2015 skrev jeg 'Må vi lege doktor. Håndbog i børns seksualitet 0 til 12 år' på FADL's Forlag. Den retter sig i høj grad mod forældre. Du kan se listen over alle mine udgivelser her. Jeg har arbejdet for Sundhedsstyrelsens AIDS-sekretariat, Ugeskrift for Læger, Forældre og Børn og Helse og har været kommunikationsmedarbejder i Børns Vilkår. Jeg er i dag redaktør på fagbladet LFS NYT og holder tillige foredrag om børns normale seksuelle udvikling og adfærd for både grupper af forældre og personale. Jeg er desuden medlem af bestyrelsen i JanusCentret, som har til formål at forebygge og behandle seksuelt krænkende adfærd børn og unge imellem.

JEG UNDERVISER OGSÅ

UDGIVELSER

2016
BØRN OG SEKSUALITET
SAMMEN MED MIMI STRANGE

HANS REITZEL

2016
BØRNS SEKSUALITET I ET
PSYKOLOGISK PERSPEKTIV
i: Lige Muligheder
SAMMEN MED MIMI STRANGE

AKADEMISK FORLAG

2014

MÅ VI LEGE DOKTOR?
Håndbog i børns seksualitet 0 til 12 år
FADLS FORLAG

2011
BØRN OG SEKSUALITET
3. UDGAVE
(Tidligere udgivet i 2005 & 2008)

BØRNS VILKÅRS FORLAG

2007
SKILSMISSEFAMILIEN
Gode råd og redskaber til familien
SAMMEN MED BENTE BOSERUP
BØRNS VILKÅRS FORLAG

2007
SKILSMISSEBØRN
Hvordan gør vi i institution og skole?
SAMMEN MED BENTE BOSERUP
BØRNS VILKÅR FORLAG

2004

FORTÆLLINGER OM BØRN OG TERAPI
SAMMEN MED MARIE BIRK
GYLDENDAL


2003
GYLDENDALS LEKSIKON OM BØRN 0-15 ÅR
GYLDENDAL


2003
BERETNINGER OM DEPRESSION
SAMMEN MED JAN ANDREASEN
GADS FORLAG


2002
EFTER DEN FØRSTE GANG
UNGDOMSFAGBOG OM SEKSUALITET 
HER & NU

2001
FØR DEN FØRSTE GANG
UNGDOMSFAGBOG OM SEKSUALITET
HER & NU

2001
GYLDENDALS BOG OM BARNET
GYLDENDAL

UDGIVELSER

2016
BØRN OG SEKSUALITET
SAMMEN MED MIMI STRANGE
HANS REITZEL

2015 
BØRNS SEKSUALITET I ET
PSYKOLOGISK PERSPEKTIV
i: Lige Muligheder
SAMMEN MED MIMI STRANGE

AKADEMISK FORLAG

2014

MÅ VI LEGE DOKTOR?
Håndbog i børns seksualitet 0 til 12 år
FADLS FORLAG

2011
BØRN OG SEKSUALITET
3. UDGAVE
(Tidligere udgivet i 2005 & 2008)

BØRNS VILKÅRS FORLAG

2007
SKILSMISSEFAMILIEN
Gode råd og redskaber til familien
SAMMEN MED BENTE BOSERUP
BØRNS VILKÅRS FORLAG

2007
SKILSMISSEBØRN
Hvordan gør vi i institution og skole?
SAMMEN MED BENTE BOSERUP
BØRNS VILKÅR FORLAG

2004

FORTÆLLINGER OM BØRN OG TERAPI
SAMMEN MED MARIE BIRK
GYLDENDAL


2003
GYLDENDALS LEKSIKON OM BØRN 0-15 ÅR
GYLDENDAL

2003
BERETNINGER OM DEPRESSION
SAMMEN MED JAN ANDREASEN
GADS FORLAG


2002
EFTER DEN FØRSTE GANG
UNGDOMSFAGBOG OM SEKSUALITET 
HER & NU

2001
FØR DEN FØRSTE GANG
UNGDOMSFAGBOG OM SEKSUALITET
HER & NU

2001
GYLDENDALS BOG OM BARNET
GYLDENDAL

KØB BØRN OG SEKSUALITET

KØB MÅ VI LEGE DOKTOR?

 

FOREDRAG & UNDERVISNING

Jeg holder jævnligt foredrag/oplæg for forældre i daginstitutioner og for personalegrupper.
Jeg foretrækker, at vi aftaler indholdet individuelt - så kontakt mig, og fortæl, hvad I har brug for.


FOREDRAG & UNDERVISNING

Jeg holder jævnligt foredrag/oplæg for forældre i daginstitutioner og for personalegrupper.
Jeg foretrækker, at vi aftaler indholdet individuelt - så kontakt mig, og fortæl, hvad I har brug for.

KONTAKT MIG, OG HØR MERE

PDF'EN  BØRN & SEKSUALITET 0-6 ÅR


RAPPORT: DOKTORLEG I BØRNEHAVEN

RAPPORT: DOKTORLEG I BØRNEHAVEN

Jeg gennemførte i foråret 2011 sammen med konsulent Søren Gundelach, Udviklingsforum, den første danske undersøgelse af børnehavebørns seksuelle leg og adfærd. Næsten 400 børnehaveledere har bidraget til kortlægningen.

Hvad er ‘normale’ doktorlege hos danske børnehavebørn, og hvordan tackler forældre og pædagoger børns naturlige seksuelle lege og adfærd?

Det ved man meget lidt om i Danmark. Jeg gennemførte derfor i foråret 2011 den første danske undersøgelse af området sammen med konsulent Søren Gundelach, Udviklingsforum. Næsten 400 børnehaveledere har bidraget til denne første kortlægning af børnehavebørns seksuelle leg og adfærd samt af forældresamarbejdet og de pædagogiske rammer for børns doktorlege. Projektet blev støttet af Pædagogisk Udviklingsfond (PUF) FOA.

RESUME
Kortlægningen fortæller, at børnehavernes pædagogiske linje på området ofte bygger på personlige normer og holdninger, fordi der mangler viden og materiale om, hvad der er ”normalt” og ”ikke-normalt”.

Kortlægningen fortæller også, at der er en række seksuelle lege og adfærdsformer, som opleves normalt og alderssvarende af børnehavelederne, mens der til gengæld er lege og aktiviteter, som ses relativt hyppigt, men som meget ofte vækker bekymring og tvivl i børnehaverne.

Det anses fx typisk som helt normalt, at børn kigger på andre børns kønsorganer og numser og viser egne kønsorganer og numser frem for andre børn.  Det accepteres også som normalt, at børnene tager alt tøjet af og leger nøgne sammen – også selv om det er ’forbudt’ i de fleste børnehaver. Det er heller ikke ualmindeligt, at børn ’leger samleje’, og at de fortæller i børnehaven, at de har set deres forældre eller andre nære voksne i seksuelle situationer.

Adfærd som onani vækker til gengæld hyppigt tvivl, og det samme gælder ’temperaturlege’, hvor børnene fører genstande ind i andre børns numse eller skede.

Der ses også adfærd i børnehaverne, som næsten altid vækker børnehaveledernes bekymring, og her kan fx nævnes børn, der leger lege, hvor de har mundkontakt med andres kønsorganer og forsøg på penetration. Det vækker desuden bekymring, når børn fortæller i børnehaven, at de har set porno på film, tv eller internet.

Kortlægningen viser også, at seksuelle lege og seksuel adfærd børn imellem ofte giver anledning til diskussion mellem pædagogiske medarbejdere og forældre, samt at forældrene er mere restriktive end pædagogerne. Mange børnehaver angiver derfor at have lavet både formelle og uformelle retningslinjer for børnenes seksuelle lege.

DOWNLOAD RAPPORTEN

 

PRESSE OM EMNET

PRESSE OM EMNET


TEMA I POLITIKEN, 2011


TEMA I PÆDAGOGISK, 2011

 


TEMA I POLITIKEN, 2011


TEMA I POLITIKEN, 2011

 

KONTAKT & BOOKING

Mail
stevnhoj@mail.dk


Telefon
40 35 27 90

KONTAKT & BOOKING

Mail
stevnhoj@mail.dk

Telefon
40 35 27 90